Optymalizacja plików PNG

Pliki PNG przechowują informację o obrazie w specjalnych blokach. Dzięki temu jest to format rozszerzalny, ponieważ możesz dodać do niego nowe funkcje. Jednak większość takich bloków informacji jest zbędna przy wyświetlaniu na stronach WWW i można je bezpiecznie usunąć