Rozwój wielu firm byłby wręcz niemożliwy bez wykorzystania możliwości oferowanych przez sieci komputerowe i związane z nimi technologie. Sprawna wymiana informacji to podstawa działania każdego przedsiębiorstwa.

Oferta dotyczy sieci LAN (przewodowych i bezprzewodowych), sieci rozległych WAN (opartych o VPN) oraz zintegrowanych z nimi usług sieciowych (intranet, extranet).

[cofnij]